• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/11/05 ساعت 13:11

    می‌گویند راه رسیدن به #اجماع در #جامعه شاید ۵۰ سال طول بکشد. انتظار می‌رود در #حاکمیت رسیدن به اجماع ۵ سال طول بکشد. فارغ از حب و بغض‌ها، شما در مورد رسیدن به اجماع در ایران چطور فکر می‌کنید؟