• احمد بروغنی   brooghani@

    1397/11/05 ساعت 20:53

    عجب کشفی!!! واقعا تا به حال کسی به این موضوع فکر نکرده بود. نیست ما در تمام زمینه‌های صنعتی صاحب دانش فنی و تکنولوژی به صورت کاملا انحصاری هستیم به سرعت این هدف حضرتعالی محقق می‌شود. #تولید_ملی و صنعتی شدن الزاماتی دارد که ما خیلی از آنها را نداریم سردار.