• محسن رضایی   ir_rezaee@

    1397/11/05 ساعت 13:47

    اگر #تولید_ملی داشته باشیم و به یک کشور صنعتی بزرگ تبدیل شویم، نفت کم می‌آوریم و باید وارد کنیم. دراین صورت یک قطره #نفت هم برای فروش نخواهیم داشت.