• طرح این ماجرای راز دو نفره هسته‌ای که #صالحی بیان کرده، در این مقطع می‌تواند دستاویزی برای #ترامپ و تندروها در آمریکا به منظور همراه کردن اروپا باشد. طرح بی موقع پس از سه سال عجیب بود.
    #برجام