• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/04 ساعت 18:13

    -خانم خسته نشدی این‌همه روی موتور دنبال خونه گشتیم؟ الان توی دلت نمیگی کاش صبر می‌کردم بعد از خونه‌دار شدن ازدواج می‌کردیم؟ +زندگی مجموعه‌ای از همین لحظاتی‌ست که فکر می‌کنیم باید زودتر بگذره. باهم شیرین‌تر میگذره. ۱۴ سال گذشت …