• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/04 ساعت 12:55

    دولت فشارش برای تصویب پالرمو را تشدید کرده؛ از نامه‌پراکنی تا ایجاد همراهی ساختگی برای برخی اعضای مجمع. حضرات دولتی هیچ تضمیتی برای بهبود شرایط مالی و بانکی نمی‌دهند و باز می‌خواهند را کشور را به چاه تازه‌ای بیندازند. #پالرمو_افزایش_تحریم