• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/11/04 ساعت 11:44

    در محضر مادر اینکه یک عده می‌گویند احمد شهید شده، یک عده می‌گویند زنده است، هیچکس خبر ندارد فقط خود خدا می‌داند حاج احمد چه شده و کجاست! مادر سردار رشید اسلام ‌حاج احمد متوسلیان چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ سالروز تولد حاج احمد http://telegram.me/hdavodabadi