• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/11/04 ساعت 17:02

    برای مقابله با #کودک_همسری نمیشه با قانون درافتاد.اما میشه آگاهی‌ را بالا برد. به‌جای آنکه با مخالفان و موافقان دربیفتیم،از خودمان و اطرافیان شروع کنیم و آروم آروم دایره‌ی آگاهی را وسعت دهیم. بعدش دیگه مهم نیست قانون چی گفته. مهم آنچیزی است که اجرا میشه.