• ماجرای راز دو نفره هسته‌ای این فرصت را به مخالفان #برجام می‌دهد تا ایران را به مخفی کاری در فعالیت‌های هسته‌ای و رازهای افشا نشده دیگر متهم کنند. سخن #صالحی به نفع تندروها در داخل و خارج از کشور بود.