• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/03 ساعت 08:46

    آمریکا از برنامه ضدایرانی نشست ورشو عقب‌نشینی کرد و نماینده‌اش در سازمان ملل گفت: ورشو محلی برای مشورت درمورد خاورمیانه است و نه محلی برای بدنام کردن ایران یا حمله به آن. با این مُهر ابطال بر ورشو، شاید صدمین اقدام ضدایرانی آمریکا در دو سال اخیر است که ناتمام مانده و شکست‌خورده.