• آذرماه سال ۹۶ #فرهیختگان گزارشی تحت عنوان «متروکه‌های زنجیره‌ای میلیاردی» منتشر کرد که در همان زمان از #بنیاد_مستضعفان پیغام دادند ساختمان #فروشگاه_قدس درحال مرمت و آماده بهره‌برداری است. اکنون بیش از یکسال گذشته و هر روز از مقابل آن ساختمان عبور می‌کنم و همچنان متروکه است.