• محمد قادری   ghaderi62@

    1397/11/02 ساعت 10:47

    اصن #خیانت نه، حرف اینه که شما وقتی به داشته هات فکر نکنی و اونا رو به حساب نیاری، اونوقت دائما نگاهت به دهن خارجیاست که برات نسخه بپیچن حالا یا مستقیم یا از دهن اون مشاور #نفوذ ی بغل دستت. خروجیش هم میشه مدل #توسعه_غیربومی که جز خسارت و ایجاد نارضایتی عایدی نداره.