• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/02 ساعت 16:38

    اینکه رئیس‌جمهور کشور، به بهانه حمایت از فجازی یک شرکت خارجی را بارها به اسم، تبلیغ و از محدود شدن فعالیتش در کشور گلایه کند، هم خلاف شأن است و هم عجیب. #تلگرام #عملیات_فریب