• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/02 ساعت 07:14

    اگر به باده مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی‌آید جهانیان همه گر منع من کنند از عشق من آن کنم که خداوندگار فرماید #حافظ