• شهربانو امانی   shrbamani@

    1397/11/02 ساعت 22:20

    #اعترافات_تلوزیونی هیچ وجاهت قانونی ندارد و نه تنها افکار عمومی را نسبت به وقوع #شکنجه کارگران اقناع نمیکند بلکه بر این گمان می‌افزاید. جای تاسف دارد که در چهلمین سالگرد انقلابی که بنا بود حکومتی علی وار و حافظ حقوق مستضعفان و کارگران باشد، شاهد چنین برخوردهایی هستیم.