• عاطفه کربلائی   akarbalaih@

    1397/11/02 ساعت 13:16

    رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه توسعه کشور طی چهار دهه گذشته یک قربانی به نام محیط زیست داشته است، گفت: نمی‌توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم. #ایسنا