• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/11/02 ساعت 17:49

    هر روز که برف ، باران و باد می‌آید سر و کله حقوق بگیران #شهرداری پیدا می‌شود و هوای سالم را به نام این نهاد سند می‌زنند و وقتی مثل این روزها هوا آلوده می‌شود ناگهان غیب شان می‌زند تا موج بارش‌ها و باد بعدی .#حناچی باید برای حفظ آبروی خودش این بساط را جمع کند