• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/11/02 ساعت 20:35

    مقام‌های انتظامی در زمان دستگیری #وحید_مظلومین؛ #سلطان_سکه گفته بودند: وی حدود دو تن سکه نزدیک به ۲۵۰ هزارسکه کامل در اختیار داشته است ولی امروز دادستان تهران گفته است، وی در هنگام دستگیری، حتی یک سکه هم در اختیار نداشته است!!!