• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1397/11/02 ساعت 15:23

    اگر فردى در ایران #تولیدکننده و #صادرکننده باشد مشمول مجازات صادرکنندگان خواهد بود اما اگر تولید را تعطیل و سرمایه را از کشور خارج کند در آینده به عنوان سرمایه گذار خارجى براى ایشان فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
    #مملکته_داریم؟
    نقل از کانال دکتر علی سعدوندی: