• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/11/02 ساعت 11:12

    یکی از اقوام معتقد بود که پول به #گل دادن عین اسرافه! به ایشون گفتم که در عالم، هیچ‌چیزی به اندازه گل توان منتقل کردن #محبت رو نداره. کمی مکث کرد و چیزی نگفت …