• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/01 ساعت 13:53

    طرف معاون وزیر خارجه کشوری‌ه که میزبان تجمع ضدانقلاب و براندازا و آمریکا در ورشو لست؛ اومده تهران. جلسه با معاون سیاسی وزارت‌خارجه ما. با پالتو و کیف و تیپی غیرمتعارف و ما هم باهاش عکس یادگاری گرفتیم. #سفیر_لهستان_را_اخراج_کنید