• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/11/01 ساعت 10:39

    به هیچ وجه نباید اجازه تردد #سگ در پارک‌ها داده شود، افراد علاقمند به نگهداری سگ بهتر است فضاهایی را برای تفریح سگ هایشان ایجاد کنند و اگر امکان چنین کاری را ندارند بهتر است از نگهداری این حیوان خودداری کنند. #لواسان