• حامد يامين پور   yaminpourtwt@

    1397/10/30 ساعت 21:56

    در روزهایی که ماجرای سگ‌های لواسان که دو کودک را گاز گرفته اند بحث و حاشیه‌های زیادی به وجود آورده این گزارش #ایسنا در حمایت از سگ‌ها جالبه ! :)