• میلاد علوی   miladalavii@

    1397/10/30 ساعت 21:31

    موقع #پنالتی تو خیابون ولیعصر بودم، #بیرانوند توپ رو که گرفت وسط خیابون داد زدم «جوووونننممم لللرررر بزززرررگگگ»! بعد ک به خودم اومدم، یه خانومی با اخم گفت «نژادپرست نباش» :)))