• عمان موذی و چغر با آن شروع توفانی و غافلگیرکننده، برای منکوب شدن شوک می‌خواست که #بیرانوند آن را وارد کرد. مهار پنالتی با یک سوپرسیو تمیز که ما را زنده کرد و عمان را کشت. به تعبیر بی‌بی‌سی او اسپایدرمن دنیای واقعی است. ستاره‌ای که با او جام به ما چشمک می‌زند #AsianCup۲۰۱۹