• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/10/30 ساعت 23:42

    بازیه خوبى که همه از ایران مقابل حریفهاى آسیایى انتظار دارند.استفاده خوب از کناره هاى زمین و همچنین عمق دفاع حریف براى رسیدن به دروازه عمان.خلق موقعیتهاى خوب گلزنى و برترى در تمامى نقاط زمین از نکات بارز تیم ملى در این بازى.نقش مهم بیرانوند در موندن در بازى و بالا بردن روحیه تیم