• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/30 ساعت 23:56

    به لطف #حسن_روحانی ودولت آرمانی اصلاح_طلبان گرایش مردم به خدا،بیش از۴۰سال گذشته شده است درفروشگاههابراحتی شاهداین پیشرفت خواهیدبود هرروز صبح،بادیدن قیمتهاکه نسبت به روزقبل، وحشتناک بالارفته،فقط«الله اکبر»و«لااله الاالله»میگویندتاصبحشان را بایاد روحانی و وزرای میلیاردرش آغازنکنند!