• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/30 ساعت 10:59

    ماجرای فرار مالیاتی #پزشکان

    گفته می‌شود مالیاتی که جامعه پزشکی و دندانپزشکی می‌بایست پرداخت کنند، رقمی بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است. در حالی که تنها ۱۰ درصد این ارقام، به عنوان #مالیات پرداخت می‌شود.