• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/30 ساعت 19:00

    مشاغل عملیاتی #آتش_نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شد شریعتمداری، #وزیر_کار: شورای حفاظت فنی امروز مقرر کرد که مشاغل عملیاتی آتش نشانی به ۱۳ گروه شغلی گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شود. /خبر آنلاین