• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1397/10/29 ساعت 23:49

    امروز روز #هوای_پاک بود. بهبود #کیفیت_هوای_تهران در سال ۹۷ کاملا محسوس است. تا امروز هیچ روزی کیفیت هوا «ناسالم» نشده و عدد روزهای #پاک و #سالم هم به مراتب بیشتر از سال قبل بوده.
    آیا این تغییر فقط ناشی از باد و باران بوده است؟ رشته توییت زیر را در این باره نوشته‌ام.
    #رشتو