• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/29 ساعت 13:57

    فردی که دقایقی قبل با شلیک چندین گلوله، موجب ایجاد رعب و وحشت در خیابان بیستون #رشت شده بود، بازداشت شد.