• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/10/29 ساعت 12:20

    حذف چاپگر‌ها از سیستم اداری ریاست جمهوری همزمان با روز ملی #هوای_پاک از امروز ۲۹ دی ماه ۹۷ انجام تمام فرآیندها وامور اداری، پرسنلی و مکاتبات در نهاد ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد./با این بخشنامه، تمام دستگاه‌های چاپگر از ادارات نهاد ریاست جمهوری، جمع‌آوری خواهد شد.