• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/29 ساعت 09:30

    کارگاه رسانه‌ای خوبی بود ممنون از عزیزان رسانه‌ای که در این هم اندیشی رسانه‌ای شرکت کردند و ممنون از زحمات برگزار کنندگان @_Ruhollah @jornalism۱۳۶۹ @GeniuserGenius #خبرنگاری_سایبر