• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/10/28 ساعت 08:47

    پیشنهاد میکنم چند تا #سگ وحشی مثل این سگ هایی که توی #لواسان بود رو ببرن توی مجلس شورای اسلامی … یکی دو ساعت اونجا باشن قطعا نماینده‌ها همت میکنن و یه قانون درست و حسابی برای آرامش مردم از دست سگ‌ها و «صاحباشون» تصویب میکنن!