• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/28 ساعت 10:37

    ای کاش #دولت کسری از منابع یارانه یکسال را صرف ایجاد سیستم یکپارچه ارزیابی مالی و هوشمندسازی سیستم حمایتی می‌کرد تا امروز مجبور نباشیم برای حمایت وحفاظت از #معیشت یک اقلیت ۱۰ الی ۲۰ درصدی به ۸۰ میلیون نفر #یارانه بدهیم