• همین‌طور که می‌بینید در کشورهای پیشرفته که سگ با زندگی و فرهنگ‌شان عجین شده نیز درباره تحت کنترل داشتن این موجود نازنین در اماکن عمومی هشدار داده می‌شود. #سگ #حیوان_خانگی