• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1397/10/27 ساعت 19:43

    #قم و تهران،#حوزه و دانشگاه، بالا و پایین، راست و چپ به #مردم محروم کشور بدهکارند. و از همه بدهکارتر کسانی‌ که ایده‌ها و اقداماتشان این رنج را بیشتر کرده است.