• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/10/27 ساعت 11:23

    شنیده‌ها حاکی از این است که قشر نازکی از پزشکان متصل به لابی‌های قدرت و ثروت در حال فشار به هیئت رئیسه #مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف مصوبه این کمیسیون پیرامون شفاف شدن درآمد #پزشکان ، نصب دستگاه پوز و اخذ مالیات قانونی از آنان است.