• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/27 ساعت 14:20

    رسانه‌ها نوشته‌اند سگ حادثه #لواسان سگی خطرناک از نژاد آمریکایی است که در خود آمریکا و آلمان و فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر نگهداری آن ممنوع است. زخمی که روی دست و پای این کودکان معصوم مانده، جای دندان‌های اشرافیت نوکیسه‌گان است نه جای دندان‌های سگ!