• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/27 ساعت 15:02

    دادستان گفته صاحبان سگ جز دیه مجازاتی ندارند. از دادستان می‌خواهم به علت نقص قانون، در خصوص تطبیق موضوع ماده ۶۱۹ تعزیرات که برای افراد مزاحم اطفال و زنان دو تا شش ماه حبس پیش بینی کرده تحقیق کنند. آیا حضور با سگ وحشی در محل گذر کودکان از مصادیق مزاحمت نیست؟ #لواسان