• محمد بلوچ زهی   mohamad_balochz@

    1397/10/26 ساعت 15:09

    سوختگی سطحی معلم و دو دانش آموز در آزمایشگاه یکی از مدارس شهرستان بمپور #سیستان_بلوچستان . این #حادثه در حین انجام آزمایش درس علوم تجربی اتفاق افتاده که مقداری از مواد مورد استفاده آزمایشگاهی بر اثر شیطنت یکی از دانش آموزان مشتعل و موجب ایجاد سوختگی سطحی معلم و #دانش‌آموزان شده.