• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/26 ساعت 14:02

    شاه در مرداد ۳۲ هم یکبار به عراق گریخته بود و پس ازآن انگلیسی‌ها به او گفته بودند همیشه چمدان‌هایش را بسته نگه دارد تا در وقت مقتضی ایران را ترک کند. #شاه_رفت #شاه_چمدانی