• فاطمه باباخانی   fatemebabakhani@

    1397/10/26 ساعت 14:48

    انجمن یوز دیروز جایزه یحیی را برگزار و از محیط بانان برجسته کشور تقدیر کرد. در این مراسم بهمن ایزدی عزیز حامی محیط بانان کشورمان و جامعه محیط زیست از کسانی گفت که محیط بانان بی جیره و مواجب هستند و این روزها دربندند. #امید_برای_طبیعت #anyhopefornature