• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/26 ساعت 13:57

    #شاه به‌خواست خودش نرفت، به دستور سران ۴ کشور غربی شرکت‌کننده در کنفرانس گوادلوپ، از ایران رفت تا آنها بتوانند زمینه کنترل اعتراضات را فراهم کنند. آنچنان ذلیل و بی‌اراده که تنها ظرف چندروز پس از ابلاغ دستور، ایران را ترک کرد! آنها اورا آورده بودند خودشان هم بردند؛دقیقاً مثل پدرش.