• عباس کلاهدوز   KolahdoozAbbas@

    1397/10/26 ساعت 12:13

    متخصص ارتوپدبرای همکارم تشخیص داده بود که باید با عمل جراحی از لگن مصنوعی به قیمت ۱۰میلیون تومان استفاده کند! حالا او بدون جراحی با چندجلسه استفاده از روش غمزو دلک در طب سنتی،سلامتی‌اش را بازیافته است. خواندن مصاحبه تسنیم بااستادبرزگرهم خالی از لطف نیست: