• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/26 ساعت 22:27

    سنجه‌هایی که مردم به‌واسطه آنها صلاحیت جمهوری اسلامی را می‌سنجند از جنس خود انقلاب است. سنجه‌هایی مثل اسلام ناب، عدالت، اولویت مستضعفان، استقلال، ساده‌زیستی، راه امام وشهدا و.. این یعنی ارزش‌های انقلاب نهادینه شده و در صورت انحراف، مردم باهمان سنجه‌ها نظام را به ریل بر‌میگردانند.