• نه جنگی در کار بود و نه خبری از انتقام. #کیروش تیم دومش را بازی داد تا ستاره‌هایش برای مراحل حذفی انرژی سیو کنند. ایران اما با تیم دوم هم ابتکار عمل را در دست داشت و می‌توانست پیروز باشد اگر عراقی‌ها هندبال بازی نمی‌کردند! #ایران_عراق #AsianCup۲۰۱۹