• افشین امیرشاهی   afshinamirshahi@

    1397/10/26 ساعت 16:33

    درحالی به ۳۰ دی،سالروز #آتش_سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو نزدیک می‌شویم که ۲۱ هزار ساختمان ناایمن در #تهران وجود دارد ۲۳۰ ساختمان مانند #پلاسکو خطرناک هستند و بسیاری از مراکز اداری،آموزشی،درمانی،ورزشی و تجاری کشور ازحداقل‌های #ایمنی برخوردار نیستند