• عاطفه کربلائی   akarbalaih@

    1397/10/26 ساعت 10:14

    احسان شیعه - مدیر شبکه ورزش: حذف فردوسی پور شایعه است. عادل فردوسی‌پور در این مدت مشغولیت‌های دیگری داشته‌اند که بهتر است خود ایشان در این زمینه توضیح بدهند.به دلیل همین مشغولیت ایشان کمتر در شبکه ورزش گزارش کردند اما با اصرار ما قرار است از این هفته بازی‌ها را گزارش کنند. #ایسنا