• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/10/25 ساعت 12:11

    #صالحی : اراده کنیم ؛ #غنی_سازی ۲۰ درصدی را ۴ روزه برمی گردانیم

    رئیس سازمان انرژی اتمی درباره عمل نکردن اروپا به تعهدات برجام و تمهیدات لازم برای بازگشت پذیری هسته‌ای در صورت نیاز : اگر بخواهیم می‌توانیم حجم و درجه غنی سازی خود را « فوری » افزایش دهیم.